మన ఒంగోలు ఆవు…₹40కోట్లకు అమ్మకం!

మన ఒంగోలు ఆవు…₹40కోట్లకు అమ్మకం!

మన దగ్గర దొరికే నెల్లూరు, ఒంగోలు మేలు రకానికి చెందిన ఆవులు బాగా ప్రసిద్ధి. ఈ జాతులకు చెందిన ఆవులకు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్‌ ఉంది.

Read More