ఏమి కంగారు లేదు. మళ్లీ పొడిగించారు.

ఏమి కంగారు లేదు. మళ్లీ పొడిగించారు.

పాన్‌ నంబరుతో ఆధార్‌ కార్డు అనుసంధానం గడువును పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఆదివారం ఓ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇంతకు ముందు ప్రకటించిన గడువు నేటితో ముగిసింది.ఇప్పటికే

Read More