66రోజుల అంధకారం

66రోజుల అంధకారం

మీరు చ‌దివింది నిజ‌మే. ప్ర‌తి రోజూ ఉద‌యించే సూర్యుడు ఆ ఊళ్లో మాత్రం మ‌రో రెండు నెల‌ల వ‌ర‌కూ క‌నిపించ‌డు. అల‌స్కాలోని ఉట్‌కియాగ్విక్ ప‌ట్ట‌ణ ప్ర‌జ‌లు

Read More