జీతం ₹2లక్షలు….కక్కుర్తి ₹30వేలు-నేరవార్తలు

జీతం ₹2లక్షలు….కక్కుర్తి ₹30వేలు-నేరవార్తలు

* రూ.2 లక్షల జీతం వస్తున్నా రూ.30వేలకు కక్కుర్తి పడి ఓ విద్యుత్ అధికారి అనిశావలలో చిక్కాడురూ.2 లక్షల జీతం వస్తున్నా రూ.30వేలకు కక్కుర్తి పడి ఓ విద్యుత

Read More