వినయంగా ఉంటానంటున్న ప్రణీత

వినయంగా ఉంటానంటున్న ప్రణీత

‘చిత్ర పరిశ్రమకి సంబంధించి చెప్పుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. అది ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని వినయంగా ఉండేలా చేస్తుంది. మీరు ఎంత అనుభవం కలిగిన నటి అయినా

Read More