ఏడాది పొడవునా మామిడి

ఏడాది పొడవునా మామిడి

ఏడాది పొడవునా మామిడి కాయలు కాసే కొత్త రకాన్ని రాజస్థాన్‌లోని కోటాకు చెందిన శ్రీకిషన్‌ సుమన్‌ అనే రైతు కనిపెట్టినట్లు కేంద్ర శాస్త్ర, సాంకేతిక శాఖ ఒక ప

Read More