పిల్లల తెలివితక్కువతనానికి తండ్రులే కారణం

పిల్లల తెలివితక్కువతనానికి తండ్రులే కారణం

అమ్మానాన్నలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా తెలివితేటలతో ఉన్నా వాళ్లకు పుట్టే పిల్లల్లో బుద్ధిమాంద్యం వచ్చిన కేసులు కనిపిస్తుంటాయి. దీనికి ఇంతవరకూ సరైన కారణాన్ని గుర్

Read More
research on human walking

మనుషుల నడకపై పరిశోధనలు

మనుషులు ఎలా నడుస్తున్నారో తెలుసుకోడానికి ఉద్దేశించిన సాంకేతికతను అభివృద్ధిపరచడానికిగాను బ్రిటన్‌లోని షెఫీల్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులకు ర

Read More