సౌదీలో భారతీయుల వేలిముద్రలు తప్పనిసరి

సౌదీలో భారతీయుల వేలిముద్రలు తప్పనిసరి

ప్రవాసీయుల ఫ్యామిలీలకు సంబంధించి సౌదీ అరేబియా సర్కార్ తాజాగా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశంలో నివాసం ఉంటున్న ప్రవాస కుటుంబ సభ్యులు తప్పనిసరిగా వేలి మ

Read More