మరోసారి ఆదర్శవంతంగా జపాన్ రాజకీయం

మరోసారి ఆదర్శవంతంగా జపాన్ రాజకీయం

అనారోగ్యం కారణంగా తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు జపాన్‌ ప్రధాని షింజో అబె శుక్రవారం ప్రకటించారు. తాను కొంతకాలంగా పెద్దపేగు సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతు

Read More