సింగపూర్ తెలుగు సమాజం (STS) సంక్రాంతి

సింగపూర్ తెలుగు సమాజం (STS) సంక్రాంతి

సింగపూర్ తెలుగు సమాజం ప్రతి ఏటా నిర్వహించే సంక్రాంతి సంబరాలు, ఫిబ్రవరి 3, 2024 న శనివారం స్థానిక సింగపూర్ పిజిపి హాల్ నందు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. స

Read More