మగాళ్లలో మార్పు కోసం పాట

మగాళ్లలో మార్పు కోసం పాట

సోషల్‌ మీడియాలో విమర్శలు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. వీటన్నింటి గురించి ప్రస్తావించాలనుకున్నారు గాయని నేహా బాసిన్‌. ఓ పాట ద్వారా ఈ విషయాలను ప్రస్తావించారు.

Read More