తైవాన్ తెలుగు ప్రజల ఉగాది

తైవాన్ తెలుగు ప్రజల ఉగాది

తైవాన్‌ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక కౌషాంగ్‌ నగరంలోని సన్‌ యట్‌ సెన్‌ విశ్వ విద్యాలయ ఆడిటోరియం ఈ వేడుకలకు వేదికై

Read More