రాజాం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు తానా సరుకుల పంపిణీ

రాజాం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు తానా సరుకుల పంపిణీ

రాజాం మున్సిపాలిటీలోని 100 పారిశుధ్య కార్మికు, నిరుపేద కుటుంబాలకు తానా ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధులుగా రాజ

Read More