తానాలో...ఆర్థిక పారదర్శకత అత్యావశ్యం-TNIతో సహాయ కోశాధికారి అభ్యర్థి మద్దినేని భరత్-TANA Jt Treasurer Candidate Bharat Maddineni Profile - 2021 TANA Elections

తానాలో…ఆర్థిక పారదర్శకత అత్యావశ్యం-TNIతో సహాయ కోశాధికారి అభ్యర్థి మద్దినేని భరత్

తానా ఒకప్పటిలా చిన్న సంస్థ కాదని, 35000కు పైచిలుకు జీవిత కాల సభ్యులతో పరిఢవిల్లే ఓ ప్రవాస వసుదైక కుటుంబమని, అలాంటి ఈ సంస్థకు అందే నిధుల్లో చేసే ఖర్చుల

Read More