పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా ఉపకారవేతనాలు

పెనమలూరు విద్యార్థులకు తానా ఉపకారవేతనాలు

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) ఉపకారవేతనాలను కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరుకు చెందిన 15మంది పేద విద్యార్థులకు అందించారు. ప్రవాసాంధ్రుడు మలినేని ఠాగూర్ ఈ ఉపక

Read More