అక్కడ చితిమంటలే ఒక పర్వదినం

అక్కడ చితిమంటలే ఒక పర్వదినం

టానా టోరాజా ప్రాంతంలో దాదాపు 2.3లక్షల జనాభా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక్కడి టోరాజా తెగ ప్రజలు పూర్వం నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయాలను తూచ తప్పకుండా పాటిస్తుంటారు.

Read More