దుర్గ ఫ్లైఓవర్ పరిశీలించిన కేశినేని

దుర్గ ఫ్లైఓవర్ పరిశీలించిన కేశినేని

కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌ను ఎంపీ కేశినేని నాని, మోర్త్ రీజనల్ ఆఫీసర్ సింగ్, అధికారులు పరిశీలించారు. కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్‌ను పరిశీలించిన ఎంపీ కేశినేని నాని

Read More