మోటోరేజర్ వచ్చేసింది

మోటోరేజర్ Foldable 5G వచ్చేసింది

ప్రముఖ మొబైల్‌ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ మోటోరోలా నుంచి ‘మోటో రేజర్‌ 5జీ’ పోల్డబుల్‌ ఫోన్‌ విడుదల కానుంది. ఇది తమ కంపెనీ నుంచి రానున్న తొలి ఫోల్డబుల్‌ ఫోన్‌ అ

Read More