వ్యవసాయంలో దూసుకెళ్తున్న తెలంగాణా

వ్యవసాయంలో దూసుకెళ్తున్న తెలంగాణా

వ్యవసాయ రంగంలో తెలంగాణ దూసుకెళ్తోంది. పదేళ్లలో వ్యవసాయ పంటల వృద్ధి రేటులో దేశంలోనే రెండో స్థానం దక్కించుకుంది. 6.87 శాతం వృద్ధి రేటుతో త్రిపుర ప్రథమ స

Read More