గ్రామాలను పీడిస్తున్న ఫాస్ట్‌ఫుడ్ సంస్కృతి. పెరిగిన ఊబకాయం.

గ్రామాలను పీడిస్తున్న ఫాస్ట్‌ఫుడ్ సంస్కృతి. పెరిగిన ఊబకాయం.

ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ సంస్కృతి పట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు కూడా పాకింది. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆహారపు అలవాట్లు మారిపోయి ఊబకాయం, మధుమేహం రోగుల సంఖ్య పెరుగు

Read More