బిల్లు కట్టాలంటే బ్యాంకుల కొత్త వడ్డింపు-వాణిజ్యం

* బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ఖాతాదారులు ఇకపై చెల్లింపుల కోసం బ్యాంకులకు వెళ్తే చెల్లింపులతో పాటుగా అదనపు రుసుము కూడా వసూలు చేయబోతున్నారు. డిజిటల్ చెల్లింపుల

Read More