మొటిమలు మచ్చలకు ఇది ప్రయత్నించారా?

మొటిమలు మచ్చలకు ఇది ప్రయత్నించారా?

వేపనూనెతో యాక్నే మచ్చలు పోతాయి. అంతేకాదు చర్మ సంబంధమైన బ్యాక్టీరియల్‌ ఇన్ఫెక్షన్లను కూడా ఇది పోగొడుతుంది. ఆ విశేషాలు... అందం, ఆహారం విషయాలలో సంప్రదాయ

Read More