దీపానికి ఆ శక్తి ఉంది

దీపానికి ఆ శక్తి ఉంది

మనం చేసే పూజలన్నీ దీపారాధనతోనే ప్రారంభమవుతాయి. దీపం వెలిగించకుండా చేసే పూజ ఫలితాన్నివ్వదని, అసలు అది పూజే కాదని పెద్దలు చెబుతారు. ఎందుకంటే దీపం జ్ఞానా

Read More