తెలంగాణలో ట్రాన్స్ జెండర్ ఓటర్లు

తెలంగాణలో ట్రాన్స్ జెండర్ ఓటర్లు

తెలంగాణలో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3.26 కోట్లకు చేరింది. పురుష, మహిళా ఓటర్లు దాదాపు సమానంగా ఉండగా.. యువ ఓటర్లు 10 ల

Read More