పూనం మాలకొండయ్యకు జైలుశిక్ష-నేరవార్తలు

పూనం మాలకొండయ్యకు జైలుశిక్ష-నేరవార్తలు

* కోర్టు ధిక్కరణ కింద ఇద్దరు ఐఏఎస్‍లకు శిక్ష. పూనం మాల కొండయ్య, చిరంజీవి చౌదరికి శిక్ష విధించిన ఏపీ హైకోర్టు. కోర్టుకు హాజరుకానందున పూనం మాలకొండయ్యకు

Read More