అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా బైడెన్ ప్రమాణస్వీకారం-Gallery - Joe Biden Becomes 46th USA President - Kamala Harris Takes Oath In DC

అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా బైడెన్ ప్రమాణస్వీకారం-Gallery

అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆయన చేత ప్రమాణం చేయించారు. భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవ

Read More