తిరుమలలో వసంతోత్సవం

తిరుమలలో వసంతోత్సవం

తిరుమల శ్రీ‌వారి ఆల‌యంలో సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు శ‌నివారం ప్రారంభమయ్యాయి. వసంత ఋతువులో శ్రీ మలయప్పస్వామివారికి జరిగే ఈ ఉత్సవానికి 'వసంతోత్సవ'మని పేరు ఏర్

Read More