సుల్తాన్ సింహాసనం…మన వైజాగ్ ప్రతిభ!

సుల్తాన్ సింహాసనం…మన వైజాగ్ ప్రతిభ!

టిప్పుసుల్తాన్‌ ఠీవిని పెంచిన సింహాసనం.. రాణుల మనసు దోచుకున్న కళాత్మక అద్దం..వజ్రాలు, మాణిక్యాలు పొదిగిన బాకు..ఒకటా రెండా.. ఎన్నో అద్భుత కళాఖండాలకు రూ

Read More