శిల్పా న్యూ బాస్టియన్‌

శిల్పా న్యూ బాస్టియన్‌

సాగరకన్య శిల్పా శెట్టి వ్యాపార రంగంలో విజయవంతంగా రాణిస్తున్నారు. ఆమె ముంబయిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే బాస్టియన్‌ పేరుతో రెస్టారంట్‌లు నడుపుతున్నారు

Read More