జగన్ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి-తాజావార్తలు

జగన్ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి-తాజావార్తలు

* అమెరికాలోని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు కొవిడ్ వ్యాక్సిన్​(Us Covid 19 Vaccination) తప్పనిసరి చేసింది ఆ దేశ ప్రభుత్వం. దేశంలోని వాణిజ్య సంస్థల్లో పనిచేసే

Read More