కర్నూలు విద్యార్థినికి పొట్లూరి రవి చేయూత

కర్నూలు విద్యార్థినికి పొట్లూరి రవి చేయూత

కర్నూలు నగరానికి చెందిన విద్యార్థినికి కర్నూలు ఎన్నారై ఫౌండేషన్ చైర్మన్ పొట్లూరి రవి సహకారంతో యాభై వేల విలువైన లాప్ టాప్ కంప్యూటర్ అందజేశారు. కరోనా వై

Read More