కాణిపాకంలో వైభవంగా మూడోరోజు మహాకుంభాభిషేక పూజలు

కాణిపాకంలో వైభవంగా మూడోరోజు మహాకుంభాభిషేక పూజలు

కాణిపాకంలో నిర్వహిస్తున్న చతుర్వేద హవన సహిత మహాకుంభాభిషేకం కార్యక్రమంలో మూడో రోజైన బుధవారం కలశ ఊరేగింపును అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. సాయంత్రం కలశాన్

Read More