కాపులకు ముద్రగడ మరో లేఖ

కాపులకు ముద్రగడ మరో లేఖ

కాపు సోదరులకు మాజీ మంత్రి ముద్రగడ బహిరంగ లేఖ... కాపు ఉద్యమం నుండి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించు కొన్నా.. ముద్రగడ ఇటీవల కొంతమంది సోషల్ మీడియా ఎ

Read More