కార్తీక మాసంలో కార్తికేయుని పూజించాలి - Nagula Chaviti 2020

కార్తీక మాసంలో కార్తికేయుని పూజించాలి

కార్తీక మాసం శివకేశవులకే కాక సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి కూడా విశేషమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మాసం పేరే కార్తికేయుని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది. అందుచేత ఈ మాసం

Read More