కిలాడీ లేడీ తహశీల్దార్ అరెస్ట్-నేరవార్తలు

కిలాడీ లేడీ తహశీల్దార్ అరెస్ట్-నేరవార్తలు

* ఏసీబీ కేసులో గూడూరు తహశీల్ధార్ షేక్ హసీనా ను అరెస్ట్ చేసిన ఏసీబీ అధికారులు.గత ఏడాది నవంబర్ 7నసినీ ఫక్కీలో హసీనాను ట్రాప్ చేసిన ఏసీబీ అధికారులు. 4 లక

Read More