కెనడాలో…పోలీసు దుస్తుల్లో వచ్చి 30మంది హత్య

కెనడాలో…పోలీసు దుస్తుల్లో వచ్చి 16మంది హత్య

కెనడాలో పోలీసు దుస్తులు ధరించి వచ్చిన ఓ దుండగుడు విచక్షణారహితంగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. నోవా స్కోటియా రాష్ట్రంలో ఆదివారం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఓ మహిళా పోలీసు

Read More