కొవ్వు పెరిగిందా? ఆవనూనెకు మారండి.

కొవ్వు పెరిగిందా? ఆవనూనెకు మారండి.

మనం వాడే వంటనూనెల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తల్ని తీసుకోవాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. వంటలకు ఆవాల నూనెను ఉపయోగించడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని అంటున్న

Read More