క్యాన్సర్ నిరోధానికి జీవనశైలిలో మార్పులు అవసరం

క్యాన్సర్ నిరోధానికి జీవనశైలిలో మార్పులు అవసరం

క్యాన్సర్ ఇపుడు ప్రాణాంతక వ్యాధి కాదు. ఎందుకంటే అలాంటి మందులు ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవటానికి వచ్చాయి. మందులకంటే ముందు నిత్య జీవితంలో రోజూవారీ జీవనశైలి వల

Read More