క్యారెట్లతో చెడుకొవ్వు పరార్

క్యారెట్లతో చెడుకొవ్వు పరార్

క్యారెట్లు కళ్లకే కాదు, గుండెకూ మంచిదే. క్యారెట్లలోని బీటా కెరోటిన్‌ మన శరీరంలోకి చేరాక విటమిన్‌-ఏ గా మారుతుంది. ఈ విటమిన్‌ రక్తంలో చెడు కొవ్వులు పెరగ

Read More