ఖాళీ రెమిడెసివిర్ సీసాల్లో సెలైన్ నీళ్లు ఎక్కించి….

ఖాళీ రెమిడెసివిర్ సీసాల్లో సెలైన్ నీళ్లు ఎక్కించి….

రెమ్‌డెసివిర్‌ ఇంజక్షన్ల ఖాళీ సీసాలను సేకరించి, వాటిలో సెలైన్‌ వాటర్‌ నింపి అసలైన ఇంజక్షన్లుగా మార్చేస్తున్నాడో మత్తుమందు టెక్నీషియన్‌. వాటిని రెండు మ

Read More