గణనీయంగా పెరిగిన శ్రీవారి ఆదాయం

కోవిడ్ తర్వాత వ్యవస్థలన్నీ గాడిన పడుతున్నాయి. ఆలయాల్లో ఇప్పుడిప్పుడే సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. అయితే కోవిడ్ కారణంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక

Read More