ఘనంగా 169వ టాంటెక్స్ సాహిత్య సదస్సు

ఘనంగా 169వ టాంటెక్స్ సాహిత్య సదస్సు

ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 169 వ సాహిత్య సదస్సు ఈ నెల 20న ఆసక్తికరంగా జరిగింది. 74వ భారత స్వాతంత్ర్య దిన వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సంస్

Read More