రోజుకొక ఆస్ప్రిన్ ఎందుకు మంచిది?

రోజుకొక ఆస్ప్రిన్ ఎందుకు మంచిది?

తలనొప్పి మందుగానే ఎక్కువగా వాడే ఆస్ప్రిన్‌, కొవిడ్‌తో ఆసుపత్రి పాలైనవాళ్లకీ మంచిదే అంటున్నారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ మేరీల్యాండ్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ మెడిసిన్‌కు చ

Read More