లాస్ ఏంజెల్స్‌లో NRI TDP నిరసన

లాస్ ఏంజెల్స్‌లో NRI TDP నిరసన

తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడుని అరెస్ట్ చేయటం రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో చీకటి రోజని NRI TDP

Read More