వీగోవీ బిళ్ల వేసుకుంటే కొవ్వు మాయం

వీగోవీ బిళ్ల వేసుకుంటే కొవ్వు మాయం

అమెరికాలో ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న వారు ఇప్పుడు మెడికల్‌ షాపులకు పోటెత్తుతున్నారు. నోవో నోర్డిస్క్‌ అనే ఔషధ సంస్థ తయారు చేసిన ‘వీగోవీ’ అనే ఔషధానికి ఇప్పుడ

Read More