వెరైటీ నిబంధన పెట్టారు. APMDC బొగ్గు అదానీ సొంతమైంది.

వెరైటీ నిబంధన పెట్టారు. APMDC బొగ్గు అదానీ సొంతమైంది.

ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎండీసీ)కి మధ్యప్రదేశ్‌లోని సులియారిలో ఉన్న బ్లాక్‌లో.. తవ్వితీసే బొగ్గును అదానీ పవర్‌ కొనుగోలు చేసేలా టెండరు దక్కించుకుంది

Read More