వెలగపండుతో రొమ్ము క్యాన్సర్ తగ్గుదల

వెలగపండుతో రొమ్ము క్యాన్సర్ తగ్గుదల

వెలగ... పేరు వినగానే నాలుక కాస్తా పులుపు, తీపి, వగరు రుచులతో గిరిగరా తిరిగి నోట్లో నీళ్లూరతాయి. వెలగ రుచి తెలియని వారికి మాత్రం వెలగ అంటే వినాయక చవితి

Read More