వెల్వడం అభివృద్దికి రూ.2కోట్ల విరాళం - Telugu NRI Lakireddy Hanimireddy Donates 2Crore INR To Mylavaram Development

వెల్వడం అభివృద్దికి రూ.2కోట్ల విరాళం

*** ఎమ్మెల్యేకి చెక్కును అందజేసిన ప్రవాస భారతీయుడు మైలవరం మండలం వెల్వడం గ్రామానికి చెందిన ప్రవాస భారతీయుడు లకిరెడ్డి హనిమిరెడ్డి ఆయన స్వగ్రామంలో మ

Read More