షుగర్ రోగులు…ఇవి తినకండి

వ్యాక్సిన్ పొడిచాక ఇలా చేయవద్దు

కరోనా వ్యాక్సినేషన్‌ దేశవ్యాప్తంగా మొదలైంది. ముందు వరసలో వృద్ధులకీ మధ్యవయసువాళ్లకీ ఇస్తున్నారు. అయితే వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకునే ముందూ తరవాతా కూడా కొన్ని

Read More