శనివారం లాస్ఏంజిల్స్ తెలుగు సంఘం సంక్రాంతి-LATA 2020 Sanranthi Details Inside-Telugu California NRI NRT News

శనివారం లాస్ఏంజిల్స్ తెలుగు సంఘం సంక్రాంతి

లాస్ఏంజిల్స్ తెలుగు సంఘం(LATA) ఆధ్వర్యంలో 2020 సంక్రాంతి వేడుకలు వుడ్రో విల్సన్ హైస్కూల్‌లో ఈ శనివరం నాడు నిర్వహించనున్నారు. వివరాలు దిగువ చూడవచ్చు.

Read More